Missie en visie – Huisartsenpraktijk Koedijk – Koedijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Koedijk
De Hertog 2 1831 EK
Koedijk

Missie en visie

Missie:
Huisartsenpraktijk Koedijk staat voor laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. We streven in alle contacten met de patiënt naar een open en eerlijke communicatie die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie die het team van de huisartsenpraktijk heeft met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. Door goed te luisteren en te achterhalen wat exact de vraag van de patiënt aan ons is, kunnen wij vanuit onze deskundigheid de patiënt zo goed mogelijk helpen en, waar nodig, verwijzen naar een andere behandelaar. In ons werk houden wij altijd rekening met de grenzen van onze kennis en kunde en we streven naar behandelen zonder te schaden. Hierbij respecteren wij de wensen van de patiënt.

De huisarts is en blijft de spil in de gezondheidszorg. We staan letterlijk en figuurlijk dichtbij de patiënt en daardoor kunnen we de continuïteit van zorg goed waarborgen. Om het persoonlijke karakter van onze zorg te waarborgen heeft elke patiënt te maken met een herkenbaar team van twee huisartsen, vier vaste doktersassistentes en twee praktijkondersteuners. Samenwerking is hierbij van groot belang; samenwerking met de patiënt, samenwerken als team en ook met alle andere hulpverleners buiten de huisartsenpraktijk. Om deze zorg te kunnen blijven bieden besteden wij aandacht aan het bijhouden en uitbreiden van de relevante kennis van het gehele team.

We bieden huisartsenzorg in de breedste zin van het woord aan, aan de gehele populatie van Alkmaar Noord, met als voornaamste doelgebied Koedijk.

Visie:
Onze visie is gericht op het optimaliseren van het zorgaanbod in de eerste lijn en het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. We streven ernaar om toegankelijke en hoogwaardige zorg te bieden aan onze patiënten, waarbij we rekening houden met hun individuele behoeften en wensen.

We hechten veel waarde aan het behouden van persoonlijke zorg en contact. We geloven dat een vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt essentieel is voor het leveren van de best mogelijke zorg. Daarom investeren we in het trainen en opleiden van onze artsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners, zodat zij beschikken over de nodige vaardigheden en kennis om patiënten op een empathische en professionele manier te behandelen.

In de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg erkennen we het belang van triage en urgentie-bepaling. We streven ernaar om onze processen en systemen voortdurend te verbeteren, zodat we efficiënt kunnen omgaan met de verschillende zorgbehoeften van onze patiënten. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op het gebied van digitaliseren binnen de huisartsgeneeskundige zorg op de voet. We willen gebruik maken van nieuwe technologieën en digitale oplossingen om de zorgervaring voor onze patiënten te verbeteren en de communicatie tussen zorgverleners te vergemakkelijken.

Als zorgverleners dragen we ook de verantwoordelijkheid om op een veilige manier relevante medische gegevens te delen. We begrijpen dat het delen van informatie cruciaal is voor het bieden van geïntegreerde zorg en het voorkomen van dubbele diagnostiek. Daarom zetten we ons in om de privacy en beveiliging van medische gegevens te waarborgen, zodat we op een verantwoorde manier kunnen samenwerken met andere zorgverleners en de zorg voor onze patiënten kunnen verbeteren